Instrukcja Wyszukiwania Uproszczonego

W celu wyszukania zakładu opieki zdrowotnej, należy określić wybrane kryteria oraz wywołać polecenie "Szukaj". Wówczas w nowym ekranie zostanie zaprezentowana lista zakładów spełniających wybrane kryteria. Wywołanie polecenia "Szukaj" bez wcześniejszego określenia kryteriów wyszukiwania spowoduje wyświetlenie listy wszystkich zakładów zarejestrowanych w systemie.

1. Wskazówki dotyczące określania poszczególnych kryteriów:

Wpisywanie nazw (zakładu, miejscowości)
Funkcje ochrony zdrowia
Rodzaj zakładu

2. Operacje dostępne na liście znalezionych zakładów: