Przypominamy, że z dniem 01.07.2011 zniesiono numery ksiąg rozpoczynające się od 99. Jeżeli szukasz księgi, która miała nr 99-00111, wpisz OR-90111, gdzie OR oznacza kod organu rejestrowego właściwego dla adresu siedziby zakładu. Przykładowo dla zakładu z województwa mazowieckiego wpisz jako OR wpisz 14.

Uproszczone Wyszukiwanie Zakładu Opieki Zdrowotnej

Można wypełnić tylko niektóre kryteria. Kryteria pominięte nie będą brane pod uwagę przy wyszukiwaniu zakładów. Zobacz pełną instrukcję wyszukiwania
Nazwa (pełna lub fragment):
Miejscowość (pełna lub fragment):
Numer księgi rejestrowej:
  -  
REGON:
NIP:

Profil medyczny

Dziedzina medyczna:
Funkcje ochrony zdrowia (tryb leczenia):
Rodzaj zakładu: